Christina og Nykker har desværre valgt at opsige forpagtningen af Caféen pr. 30. juni 2024.

KFUM Centralforeningen(CF) søger derfor en ny forpagter pr. 1. juli 2024.

Er du/I interesseret i forpagtningen, bedes du/I sende en ansøgning på mail til kfum@kfum-kbh.dk senest d. 1. april 2024.

CF’s ønsker til Caféen:
Formålet med Caféen er (fra CF’s side) at opnå et servicecentrum i klubben, der virker som en naturligt samlende faktor for de mange brugere, der færdes på anlægget.


Det er CF’s holdning, at Caféen skal være hjertet i Emdrupparken, og at åbningstiderne i vid udstrækning skal afspejle, hvornår der er mennesker i Parken.

Det er ligeledes CF’s holdning at cafeteriet skal være et hyggeligt sted at være, ikke mindst for børn og unge.

CF forventer, at alle kunder i cafeteriet behandles på lige fod.

Økonomi:
Forpagtningsafgiften er ca. kr. 3.000 pr. måned + forbrugsafgifter.

Scroll to Top