Ny forpagter af Caféen søges pr. 1. juli 2024

Christina og Nykker har desværre valgt at opsige forpagtningen af Caféen pr. 30. juni 2024.

KFUM Centralforeningen(CF) søger derfor en ny forpagter pr. 1. juli 2024.

Er du/I interesseret i forpagtningen, bedes du/I sende en ansøgning på mail til kfum@kfum-kbh.dk senest d. 1. april 2024.

CF’s ønsker til Caféen:
Formålet med Caféen er (fra CF’s side) at opnå et servicecentrum i klubben, der virker som en naturligt samlende faktor for de mange brugere, der færdes på anlægget.


Det er CF’s holdning, at Caféen skal være hjertet i Emdrupparken, og at åbningstiderne i vid udstrækning skal afspejle, hvornår der er mennesker i Parken.

Det er ligeledes CF’s holdning at cafeteriet skal være et hyggeligt sted at være, ikke mindst for børn og unge.

CF forventer, at alle kunder i cafeteriet behandles på lige fod.

Økonomi:
Forpagtningsafgiften er ca. kr. 3.000 pr. måned + forbrugsafgifter.

Scroll to Top